Hjälpmedelskatalogen presenterar...

S-Cut

S-CUT är ett effektivt skärverktyg som från början togs fram för livräddande insatser. Det var tänkt för räddnings- och sjukvårdspersonal som snabbt behövde skära upp kläder för att sätta in olika typer av insatser på svårt skadade patienter.

– Den ursprungliga tanken som ledde fram till S-CUT var ett skräckscenario med en katastrof som krävde att många människor behövde livräddande insatser på kortast möjliga tid, säger Björn Åhlén, marknadschef på ES Equipment AB och en av upphovsmännen bakom S-CUT. Han jobbade som ambulanssköterska och insåg att de saxar och knivar som ditintills varit standard i räddningsfordonen var alldeles för ineffektiva när det gällde att snabbt kunna avlägsna kläder.

Tanken mynnade så småningom ut i ett verktyg i några olika varianter som CE-märktes för att få användas i vården. Ambulans- och räddningstjänster över hela världen använder i dag de modellerna för snabb tillgång till att rädda liv i utsatta situationer.

Sedan dess har mycket hänt och nya modeller har utvecklats. S-CUT är i dag ett allround-verktyg som ägs av många, t ex hästägare, jägare, båtfolk, byggfolk och privatpersoner som har den i hemmets verktygslåda. Förutom de CE-märkta produkterna finns två modeller som kan fås i olika färger.

– Vi vågar påstå att S-CUT är världens bästa skärverktyg, säger Björn Åhlén.

S-Cut logo
qe_multicolor
1
2
XC-E_inholster