Hjälpmedelskatalogen presenterar...

PEPaid

PEPaid är en nytt hjälpmedel vid andningsträning för patienter med KOL eller astma.

PEP står för Positiv Expiratory Pressure (positivt expiratoriskt tryck).

PEP är en metod som används för att skapa ökat tryck i lungorna och på så sätt förhindras sammanfallen lungvävnad. Det ökade trycket underlättar också transport av slem upp ur luftvägarna.

PEP kan också åstadkomma en minskad mängd luft i lungorna, beroende på instruktionerna och om det är syftet med behandlingen. Andningen blir lugnare och mer effektiv i båda fallen.

PEPaid består av fyra olika munstycken med olika stort motstånd.


Gå tillbaka till startsidan för att se fler produkter!

IMG_1524_1
IMG_1526_1
IMG_1136-600x400