Vi gillar Hjälpmedelskatalogen!

Mari Banck

– Hjälpmedelskatalogen fyller en stor funktion då många innovatörer behöver hjälp att marknadsföra sina produkter. Vi kan genom Innovationssluss Vivan stötta från idé till produkt, men sedan står de på egna ben. Många av innovatörerna har tagit fram produkter som hjälper dem i sina dagliga arbeten och har varken tiden eller musklerna som krävs för att marknadsföra och sälja. Jag tycker att Hjälpmedelskatalogen är ett utmärkt sätt för innovatörer att få ut sina produkter, för människor som söker hjälpmedel för eget behov samt för personal inom vårdsektorn som arbetar med att hitta hjälpmedel till de som behöver, säger Mari Banck, innovationsstödjare och utvecklingsledare Region Värmland.


Mikael Gånheim

Mikael Gånheim, tidigare innovationsrådgivare Innovationssluss Vivan, Region Värmland, säger så här om Hjälpmedelskatalogen:
– Vi som hjälper till vid innovationer arbetar mycket med omvärldsbevakning.
Många jobbar med liknande produkter i olika delar av landet, och vi behöver ju se om innovationen kanske redan finns. Det är lovvärt att det finns en samlingsplats som Hjälpmedelskatalogen, både att se vad som finns men också en möjlighet för den lilla innovatören såväl som för det stora företaget att marknadsföra sin produkt. Att sprida för resten av Sverige och världen vad som finns utvecklat är viktigt.


Eva Sillén Samuelsson

– I mitt arbete som arbetsterapeut kommer jag i kontakt med olika problem som patienter kan ha i sin vardag. Det händer också att jag funderar på olika produktlösningar för att komma till rätta med en del problem och kunna erbjuda en lösning. I det här läget kan jag också studera hjälpmedelskatalogen om lösningen redan finns.  Med hjälp och stöttning av Innovationssluss Vivan kunde jag exempelvis ta fram Käkhållaren, ett hjälpmedel för nattlig muntorrhet och sömn med öppen mun, till en färdig produkt. Sedan kom den svåraste fasen, att nå ut på marknaden till personerna som behöver produkten.
Hjälpmedelskatalogen behövs då den kan hjälpa oss innovatörer med detta. Katalogen är ett utmärkt sätt att marknadsföra nya produkter på, och kostnaden är minimal. Man behöver faktiskt inte ens en egen webbplats.


H.C Products

Hanna och Caroline - Utvecklare för förvaringssystem för skyddsutrustning

Caroline, till höger i bild, är en av ägarna till företaget H.C Products AB och berättar om varför de är med i Hjälpmedelskatalogen:
– Att vara med i Hjälpmedelskatalogen ser vi som en stor möjlighet för oss att nå ut till personer och personal som vi inriktar oss till. Bra intiativ av Hjälpmedelskatalogen att samla oss vårdpersonal som brinner för att utveckla, på ett ställe.
– Vi utvecklar produkter som förenklar vardagen inom omsorgsarbetet. Ett exempel är Samaritan, som är ett förvaringssystem för skyddsmaterial. Den hjälper till att strukturera och kvalitetssäkra att all personal alltid har tillgång till rätt skyddsmaterial vid utförande av kroppsnära arbeten. Huvudsyftet är att all skyddsutrustning förvaras på ett ställe, därför minskas smittspridning och vårdrelaterade sjukdomar.


Kontakta oss

Vill du skriva några ord om Hjälpmedelskatalogen? Vill du också synas här? Kontakta oss på mail eller ring Dan Larsson (upphovsmannen till Hjälpmedelskatalogen) på 070-66 29 185.