Hjälpmedelskatalogen presenterar...

Trapphjälpmedel AssiStep

Hjälpmedelskatalogen har nu gått över gränsen – till Norge – och hittat ett fantastiskt trapphjälpmedel; AssiStep. AssiTech AS med grundarna och ingenjörsstudenterna Halvor Wold, Ingrid Lonar och Eirik Gjelsvik Medbø är innovatörerna!

Alla människor har olika behov. För individen är valfrihet och engagemanget viktigt för att klara sig själv. För de personer som har svårt att gå i trappor erbjuds ofta lösningarna trapphissinstallation, ombyggnation av boendet eller att flytta. TRIDENTs manuella väggfasta konstruktion är ett trapphjälpmedel som gör trappan säkrare.

Trappor är riskfyllda

Trappan är en av de mest riskfyllda platserna i bostaden. Varje år dör närmare 1 600 personer äldre än 65 år till följd av en fallolycka i Sverige, det vill säga ungefär fyra personer varje dag. Cirka 90 procent av olyckor i trappor är fallrelaterade. Samhällets kostnader för fallolyckor är mycket höga och ökar för varje år. Cirka 50 000 svenskar över 65 år fick under 2013 sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
– Om fler hade trapphjälpmedel skulle siffran minska betydligt, berättar Halvor Wold.

Trapphjälpmedel gör dig säker och trygg

Användarna kan säkra sig själva mot fall och samtidigt träna kroppen till ett rörligare liv genom att använda AssiStep som är ett trapphjälpmedel som fungerar som en trapprollator. Brukaren kan fortsätta leva oberoende och självständigt med hjälp av AssiStep.

– Känner du dig osäker när du går i trappor – hemma eller borta? Då kan Trapphjälpmedlet AssiStep hjälpa dig. AssiStep är en innovativ men redan väl beprövad produkt, som när den monteras diskret i trappan ger dig frihet att röra dig som du vill, när du vill. Trapphjälpmedlet AssiStep består av en ledstång som monteras längs väggen i trappan och det ergonomiskt utformade handtag som du skjuter framför dig är monterat på ledstången. Om du faller eller tappar balansen låses handtaget och ger dig därmed det stöd du behöver, berättar Ingrid Lonar.

Svensk representant av trapphjälpmedel AssiStep.
Svensk representant av trapphjälpmedel AssiStep.

Gå in på TRIDENTS webbplats här och hitta en representant nära dig.

Grundarna
Cr_3ckQXEAAEa38
Farligt, farligt...